Yamarin.com käyttöehdot

Yamarin.com Internet-sivujen tai muiden Inhan tehtaiden ylläpitämien Internet-sivujen käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen.

Tekijänoikeudet
Yamarin.com Internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Inhan Tehtaat pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Inhan Tehtaiden etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia.

Pörssi- ja lehdistötiedotteita, kuva-arkiston materiaalia ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. 

Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin.

Yamarin.com Internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Inhan Tehtaiden erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit
Yamarin logo ja Inhan Tehtaiden tuotteiden ja palveluiden nimet ovat konsernin suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus
Yamarin.com Internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Inhan Tehtaat ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Inhan Tehtaat ei takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Inhan Tehtaat ei vastaa sivujen saatavuudesta. Inhan Tehtaat pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Yamarin.com Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Inhan Tehtailla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Inhan Tehtaiden toimesta eikä Inhan Tehtaat vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Inhan Tehtaat ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä. Inhan Tehtaat ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytymisestä. Inhan Tehtaiden vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Materiaalin lähettäminen Inhan Tehtaille
Lähettämällä materiaalia jollekin Inhan Tehtaiden palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet.

Inhan Tehtaat ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Inhan Tehtaat voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja
Inhan Tehtaat noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Yamarin.com Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Inhan Tehtaille esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Inhan Tehtaille tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti näiltä Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet
Inhan Tehtaat käyttää väliaikaisia evästeitä (temporary cookies) Internet-sivuillaan. Eväste on pieni tiedosto, joka siirtyy käyttäjän tietokoneelle ja jonka avulla www-palvelu voi ylläpitää istuntoa (session) vierailun ajan. Käytettyjen evästeiden avulla ei voida tunnistaa yksittäistä kävijää. Näiltä sivuilta siirretyt evästeet eivät mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista. Inhan Tehtaat ei tallenna eikä tutki evästeiden välittämää tietoa. Käyttäjä voi kieltää evästeet web-selaimestaan, mutta se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivujen käytössä tai niiden toimimattomuuden.